De praktijk

 

Iedereen is nieuwsgierig en heeft een passie. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen talenten! Het is de kunst om volledig in je eigen kracht te staan, om tot ontwikkeling te kunnen komen. Als dat lukt worden je vitaliteit, passie en nieuwsgierigheid gevoed en je talenten voelbaar en zichtbaar.

 

Situaties vanuit het verleden, gebeurtenissen in het heden of vraagstukken waar je het antwoord niet op kunt vinden, kunnen je blokkeren. Gevoelens van futloosheid, stress, angst, boosheid, chaos of verdriet kunnen met perioden of continu invloed hebben op je dagelijkse gang. Het haalt je uit je kracht, laat energie weglekken en vlakt je af. Binnen de analytische dieptepsychologie gaan we ervan uit dat er overeenkomsten zijn in situaties, gebeurtenissen of vraagstukken die er liggen. Door de patronen te ontdekken, te onderzoeken en te analyseren, ontstaat inzicht en begrip voor de manier waarop jij reageert. Hierdoor krijg je fundamentele inzichten en ontdek je nieuwe manieren van reageren en omgaan met lastige situaties. Niet alleen voor wat betreft die ene situatie maar ook voor nieuwe situaties in de toekomst. Deze ontwikkeling zet je in je kracht en in je vitaliteit.

 

Als Analytisch Therapeut werk ik met de principes van de dieptepsychologische theorieën en met de nieuwste inzichten op dit gebied. Ik gebruik daarbij mijn kennis van principes en inzichten in de psychiatrie, verschillende stromingen in de psychologie en de gedragsmatige methodieken. Om inzicht te krijgen in processen en patronen die zich manifesteren maak ik binnen de gesprekken onder andere gebruik van aspecten van symboliek, werken met dromen, tekeningen en actieve imaginaties, principes als mannelijk en vrouwelijk, mythologie, alchemie, lichaamsbewustzijn en meer.

 

Er is momenteel mogelijkheid om op relatief korte termijn een afspraak te maken. Door uitbreiding van het aantal praktijkdagen per week in mijn agenda is er momenteel geen wachtlijst.